АНЕКС към договор за извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година

Документи: