Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2015/2016 година

  1. Предмет на поръчката : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания" по обособени позиции както следва:

           -  гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.

           -  гр. Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол –     149 км. / 20 – местен автобус /.