15 септември 2016 - откриване на новата учебна година