17 септември 2018 - откриване на новата учебна година