ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА-ЮЛСКА СЕСИЯ 2017-2018