ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИТЕ ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.