ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г. - СЕСИЯ ЯНУАРИ 2018 г.