Конкурс за млади художници "Кукерландия ' 2016"

      На конкурса за млади художници "Кукерландия 2016"  на 26.02.2016 г. бяха наградени и ученици от СОУ "Св. Кл. Охридски"-гр. Ямбол:

I място - Теодора Илчева - 6 клас
Ръководител: С. Казанджиев

II място - Елина Митева - 3 клас
Ръководител: Хр. Крушков

Поощрителна награда
Иван Стефанов - 1 клас
Ръководител: А. Крушкова