Математически турнир "Иван Салабашев"

    На математически турнир "Иван Салабашев", областното ниво на който се проведе на 3 декември 2016 г., ученикът от 9"а" клас  Даниел Бумбалов се класира на I-во място и получи златен медал и грамота, които му връчи председателя на СМБ-секция гр.Ямбол г-жа Г.Светичкова.

    преподавател по математика ст.учител Р. Костова