Международен ден за борба с наркотиците

    На 26.06.2018 г. в Община Ямбол на специална церемония бяха наградени победителите в конкурс, посветен на Международния ден за борба с наркотиците.
Учениците на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол безапелационно заеха призовите места и в двете категории.

В категория мултимедийна презентация на тема „Наркотиците не са моят свят“ бяха наградени с грамота и материални награди следните ученици:

I място – Ренета Динева, Павлина Господинова – IX клас
II място – Стела Апостолова – IX клас
III място – Карина Канева – X клас

Ръководител: Пенка Апостолова

Отличия получиха и най-добрите в конкурса за рисунка на тема „За да има и Утре!“.
В трета възрастова група:
I място – Борислава Димова – X клас
III място – Николета Димова – X клас
Във втора възрастова група:
II място – Иван Маринов – VIII клас

Преподавател: Сашо Казанджиев

Организатори на инициативите са община Ямбол, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,
Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно информационен център за борба с наркоманиите, със съдействието на Комплекс за социални
 услуги за деца и възрастни, Регионално управление на образованието, Детска педагогическа стая към РУ на МВР-Ямбол, Младежки дом „Георги Братанов“
и Мото-клуб „The Riders".