Национален конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите

      На 22.04.2018 г. в град Благоевград на  Национален конкурс за ученици от 6 до 19 години по превенция на наркоманиите,  организиран от Община Благоевград - Общински съвет по наркотични вещества 2017/2018 г., учениците от СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол Стела Апостолова от 9"в" клас, Павлина Господинова и Ренета Динева от 9"б" клас в категория "Мултимедийни презентации 8 – 12 клас", при изключително силна конкуренция от над сто проекта в категорията,  бяха отличени с поощрителни награди и грамоти.

Ръководител: ст.учител П. Апостолова