Национален кръг на Философски конкурс "Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи."

       На националния кръг на Философски конкурс "Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи.", състоял се на 3 март 2017 г. в град София, ученичката Мадлен Минкова Минова от 11"б" клас на Средно училище "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол бе наградена в аулата на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" с грамота и предметна награда.

Ръководител: ст. учител Ал. Братанов