На 19.05.2013 г. в ЧСОУ "Делфините"- Старозагорски минерални бани

       На 19.05.2013 г. в ЧСОУ "Делфините"- Старозагорски минерални бани се състоя финалът на първата национална историческа викторина от IV до VII клас, организирана от МОМН, НДД-гр. София и ЧСОУ "Делфините"-Старозагорски минерални бани. В нея взеха участие над 1500 ученици от цялата страна.

        До финалния кръг бяха допуснати 87 ученици, шест от които от СОУ "Св. Кл. Охридски"-гр. Ямбол.
Нашите ученици представиха достойно нашето училище и заеха следните призови места:

1. Ивета Живкова Жекова-4г клас-II-ро място, сребърен медал и грамота.
2. Таня Кирилова Димитрова-6д клас-III-то място, бронзов медал и грамота.
3. Михаела Георгиева Георгиева-4в клас-V-то място,наградена с грамота.
4. Божидара Спасова Драгнева-4г клас-XI-то място,наградена с грамота.
5. Мадлен Минкова Минова-7в клас-XI-то място,наградена с грамота.
6. Атанас Магдаленов Фотев-7в клас-XII-то място,награден с грамота.

         За успешната реализация на участниците във викторината допринесоха следните преподаватели:
гл. учител Р. Карайчева; ст. учители Ст. Белчева, Милена Колева  и Ива Панева - учител.