Областно ниво на математически турнир "Черноризец Храбър"

     На математическото състезание  "Математическа есен"- общинско ниво през учебната 2017/2018 г. ученикът  Даниел Милчев Бумбалов  от 10"a" клас с преподавател  ст. учител  Р. Костова се класира  с максимален брой точки на I-во  място и получи грамота.

     На областно ниво на математически турнир "Черноризец Храбър" през м. ноември 2017 г. ученикът  Даниел Милчев Бумбалов  от 10"a" клас с преподавател  ст. учител  Р. Костова се класира на III-то място и получи бронзов медал и грамота.
     Ученикът Георги Светославов Славов от VI "г" клас с преподавател  ст. учител  Р. Георгиева се класира на II-ро място и получи сребърен медал и грамота. Наградите бяха връчени от директора на училището г-жа Ж. Димитрова в присъствието на педагогическия колектив.