От 13 до 15 май 2016 г. в гр. Хисар ще се проведе финалния кръг на Националната олимпиада по ИТ

     От 13 до 15 май 2016 г. в гр. Хисар ще се проведе финалния кръг на Националната олимпиада по ИТ.
     От 200 допуснати проекта в категория уеб сайт от областен кръг само 20 са класирани за национален етап. Между тях е и проектът на СОУ "Св. Кл. Охридски" - „Ямбол – древен и вечен“.
      Освен защита на проектите учениците ще решават тест на място, който оказва 50% влияние върху крайното класиране.
      На снимката - учениците и техните ръководители.

Ръководители: ст.учители Ж. Димитрова и К. Момчева