Участие в Първия майсторски клас на ЦЕРН

     Участие в Първия майсторски клас на ЦЕРН
На 26 март 2018 г. във Физическия факултет на Софийския университет,  69 ученици от цялата страна взеха участие в Първия майсторски клас на ЦЕРН.  СУ ”Свети Климент Охридски” - гр. Ямбол бе достойно представено от десетокласника Даниел Милчев Бумбалов.  Той влезе в ролята на учен и имаше възможността активно да преживее как и какво изследват физиците в света на елементарните частици, оценявайки данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева.
Участниците в събитието, което се проведе с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество), имаха възможност в конферентна връзка да споделят и обсъдят получените резултати от своите изследвания с връстници от Лион, Нови Сад, Белград и Истанбул.      

Изготвил:  Старши учител по физика и астрономия:  Радка Колева