XIX национален конкурс за детска рисунка „Малките нашенци“ на 25.03.2016 г. в гр. Казанлък

      На XIX национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци“, който се проведе на 25.03.2016 г. в гр. Казанлък, бяха отличени и наградени следните ученици от СОУ„Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол:

   -   I-во място в първа възрастова група – Габриела Николаева Петрова от 2 клас с ръководител  А. Крушкова;
   -   I-во място във втора възрастова група – Валентина Стоянова Стоянова  от 7 клас с ръководител – Хр. Крушков;
   -  Специална награда на СБУ гр.Казанлък  – Александрина Богдева от 6 клас с ръководител С. Казанджиев.