ДОКУМЕНТИ, НАРЕДБИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

ДОКУМЕНТИ,  НАРЕДБИ  И  УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Необходими условия за кандидатстване:
 

 1.  За профил “Изобразително изкуство” и за профил “Технологичен” ще се изискват успешно положени в  училището:

              - тест по Български език и литература  (18 май 2016 г.);

              - тест по Математика (20 май 2016 г.).

 

 2.  Допълнително в профил “Изобразително изкуство” ще се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство  (2 юни 2016 г.).

     Заявление за полагане на този изпит ще се подава от 5 май до 11 май 2016 г. в СУ “Св. Климент Охридски” - Ямбол.

 

           Справки - всеки работен ден в стая 302 от 8.00 до 16.30 часа.

           Телефони за допълнителна информация:  66 40 95  и  66 12 76