Заповед №558/29.05.2018 г. - определяне зали и работни места при изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство