Паралелка разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература

Паралелка разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Изобразително изкуство         - 1 час;

- Избираеми часове – Български език и литература - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                        - 1 час;

- Факултативни часове - Изобразително изкуство     - 1 час;

- Факултативни часове – Математика                         - 1 час;

- Факултативни часове – Компютърно моделиране  - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество        – 0.5 часа.

 

С ПОМОЩТА НА МУЛТИМЕДИЙНАТА ТЕХНИКА И ПОД УМЕЛОТО РЪКОВОДСТВО НА ДОКАЗАЛИ СЕ УЧИТЕЛИ, ЩЕ ВЪРВИМ УВЕРЕНО ПО ПЪТЯ НА ЗНАНИЕТО !

 

Обзаведените със съвременна мултимедийна техника ателиета очакват бъдещите талантливи първокласници да сътворят своите произведения на изобразителното изкуство !

 

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Радка Пенева

Учител по Изобразително изкуство: ст. учител Анастасия Крушкова