Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Избираеми часове – Компютърно моделиране            - 1 час;

- Факултативни часове – Български език и литература - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество                –  1 час.

Всички ученици могат да посещават безплатни школи по математика и английски език. Учебните часове се провеждат в съвременни мултимедийни кабинети от квалифицирани специалисти.

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Илияна Бившева