Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                   - 1 час;

     – Компютърно моделиране            - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература - 1 час;

     – Предприемачество                –  1 час.

Всички ученици могат да посещават безплатни школи по математика и английски език. Учебните часове се провеждат в съвременни мултимедийни кабинети от квалифицирани специалисти.

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Митко Момчев