Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература      - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Факултативни часове – Компютърно моделиране      - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество                -   1 час.

Всички ученици могат да посещават безплатни школи по математика и английски език. Учебните часове се провеждат в съвременни мултимедийни кабинети от квалифицирани специалисти.

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Стефка Димитрова