Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Български език и литература   - 1 час;

     – Английски език                          - 1 час;

     – Математика                               - 1 час;

Факултативни часове:

     – Компютърно моделиране         - 1 час;

     – Предприемачество                   - 1 час.

Всички ученици могат да посещават безплатни школи по математика и английски език. Учебните часове се провеждат в съвременни мултимедийни кабинети от квалифицирани специалисти.

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Инджисер Фарукова