ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “Б”

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “Б”

Подготвителен клас е мостът, който детето трябва да извърви стъпка по стъпка, за да прекрачи прага на училището.

“Помогни ми да се справя сам !”

Обучението включва няколко основни направления:

- книжовен български език, литература и математика;

- социална среда, природен свят;

- изобразителни изкуства, музика;

- конструиране и физическа култура;

- игрова култура и английски език;

- занимания за развиване на графичните умения.

Допълнителни дейности:

  •  театрална работилничка;
  • компютърно обучение;
  • работа с креативни материали.