ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА "УСМИВКА"

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

- ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИ ДЕТЕТО УВЕРЕНО И ГОТОВО ДА СТАНЕ УЧЕНИК;

- НАСЪРЧАВАНЕ ПРОЯВЛЕНИЕТО И МАКСИМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ МУ;

- ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАВНИ ШАНСОВЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА;

- ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СПОРТ.

 

А З   Щ Е   Б Ъ Д А   У ЧЕ Н И К !!!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ Е ЛЮБОЗНАТЕЛНО И ИСКАТЕ ДА ПРОЯВИ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ-ИЗБЕРЕТЕ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА.

 

СКЪПО ДЕТЕ,

АКО СИ НА 5 ИЛИ 6 ГОДИНИ, ИСКАШ ДА НАУЧИШ МНОГО И ДА БЛЕСНЕШ В НОВА СВЕТЛИНА-ЕЛА ПРИ НАС В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА!

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ: ХРИСТИНА МАНОВА