Училището предлага за учениците след VII клас

Училището предлага за учениците след VII клас:
 

   * Паралелка с профил “Изкуства” - изобразително изкуство с математика, информационни технологии и интензивно изучаване на английски език - една паралелка  (26 ученици)

 

   * Паралелка с профил “Технологичен” - информационни технологии с математика, география и икономика, с интензивно изучаване на английски език - една паралелка  (26 ученици)

 

И ОЩЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:

СТИПЕНДИИ, БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.