Прием

За Вас, родители!

РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база:

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и изобразително изкуство

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и изобразително изкуство

Учениците изучават:

 Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство         - 1 час;

     – Математика                             - 1 час;

     – Английски език                        - 1 час.

Факултативни часове:

     – Изобразително изкуство           - 1 час;

     – Български език и литература   - 1 час;

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                   - 1 час;

     – Компютърно моделиране            - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература - 1 час;

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Български език и литература   - 1 час;

     – Английски език                          - 1 час;

     – Математика                               - 1 час;

Факултативни часове:

     – Компютърно моделиране         - 1 час;