Поименен състав на обществения съвет към СУ "Св.Климент Охридски" - Ямбол