Съобщения

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СУ "Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Уважаеми родители,

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 предлагаме на Вашето внимание:

ДЗИ м.август - м.септември 2020 г.

                                                                                           ДЗИ - сесия август-септември 2020 г.