Съобщения

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

                                              ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - от 08.06.2018 г. до 14.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Популяризиране Рейтинговата система на висшите училища в Република България

     Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище, както и за популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България: