Прием - Подготвителен клас

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “А”

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “А”

 

- ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИ ДЕТЕТО УВЕРЕНО И ГОТОВО ДА СТАНЕ УЧЕНИК;

- НАСЪРЧАВАНЕ ПРОЯВЛЕНИЕТО И МАКСИМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ МУ;

- ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАВНИ ШАНСОВЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА;

- ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СПОРТ.

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “Б”

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС “Б”

Подготвителен клас е мостът, който детето трябва да извърви стъпка по стъпка, за да прекрачи прага на училището.

“Помогни ми да се справя сам !”

Обучението включва няколко основни направления:

- книжовен български език, литература и математика;

- социална среда, природен свят;

- изобразителни изкуства, музика;

- конструиране и физическа култура;

- игрова култура и английски език;