Прием - След седми клас

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

           Необходими условия за кандидатстване:
 

 1.  За профил “Изобразително изкуство” и за профил  “Предприемачески” ще се изискват успешно положени в  училището:

Паралелка с профил “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Паралелка с профил  “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
 

Изобразително изкуство с математика, информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

Паралелка с профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

Паралелка с профил  “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”
 

Информационни технологии с математика, география и икономика, с интензивно изучаване на английски език