Прием - За първи клас

Протокол за класиране

Протокол за класиране - I клас, учебна 2017/2018 г.

Паралелка разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература

Паралелка разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Изобразително изкуство         - 1 час;

- Избираеми часове – Български език и литература - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                        - 1 час;

- Факултативни часове - Изобразително изкуство     - 1 час;

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Избираеми часове – Компютърно моделиране            - 1 час;

- Факултативни часове – Български език и литература - 1 час;

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература      - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Факултативни часове – Компютърно моделиране      - 1 час;

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                       - 1 час;

- Избираеми часове – Компютърно моделиране       - 1 час;

- Факултативни часове – Математика                        - 1 час;

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

 

1. Учениците ползват автобусен транспорт, съобразен с тяхното местоживеене.

2. Ако имате затруднение в осигуряването на топла закуска или топъл обяд на детето, нашият стол предлага значително поевтиняване на ученическото хранене (за социално затруднени деца - безплатно).

3. Ако обичате спорта, можете заедно с детето си да посещавате модерно оборудваните ни спортни зали и фитнес център.

 

ОЩЕ В СУ”Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”: