Графици

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

I  и II  СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ЗА ПЪРВА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 17:30 ЧАСА

ЗА ВТОРА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 18.30 ЧАСА