Прием - За пети клас

За Вас, родители!

РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база: